Δρέπανο – Τολό – Ασίνη – Λευκάκια


ΝΑΥΠΛΙΟ – ΔΡΕΠΑΝΟ – ΤΟΛΟ – ΑΣΙΝΗ – ΛΕΥΚΑΚΙΑ

Δευτέρα έως Παρασκευή

07:00 – 09:00 – 11:00 – 13:00 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:30

Σάββατο

07:00 – 09:00 – 11:00 – 1300 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:30

ΔΡΕΠΑΝΟ – ΝΑΥΠΛΙΟ

Δευτέρα έως Παρασκευή

07:15 – 09:15 – 11:15 – 13:15 – 15:00 – 16:45 – 18:45 – 20:45

Σάββατο

07:15 – 09:15 – 11:15 – 13:15 – 15:00 – 16:45 – 18:45 – 20:45

ΤΟΛΟ – ΝΑΥΠΛΙΟ

Δευτέρα έως Παρασκευή

07:20 – 09:20 – 11:20 – 13:20 – 14:45 – 16:50 – 18:50 – 20:50

Σάββατο

07:20 – 09:20 – 11:20 – 13:20 – 14:45 – 16:50 – 18:50 – 20:50

ΑΣΙΝΗ – ΝΑΥΠΛΙΟ

Δευτέρα έως Παρασκευή

07:33 – 09:33 – 11:33 – 13:33 – 14:43 – 17:03 – 19:03 – 21:03

Σάββατο

07:33 – 09:33 – 11:33 – 13:33 – 14:43 – 17:03 – 19:03 – 21:03