Θεσσαλονίκη

 

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή
09:30

ΑΡΓΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή
09:45

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΓΟΣ, ΝΑΥΠΛΙΟ 

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο
16:30