Καλαμάτα – Ναύπλιο, Άργος

 

Τους μήνες λειτουργίας του Πανεπιστημίου της Καλαμάτας εκτελούνται δρομολόγια απευθείας για Καλαμάτα:

 ΝΑΥΠΛΙΟ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Κυριακή: 19:00

 ΑΡΓΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Κυριακή: 19:15

 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΡΓΟΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ

Κυριακή: 16:00

 ΝΑΥΠΛΙΟ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Παρασκευή: 16:00

 ΑΡΓΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Παρασκευή: 16:15

 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΡΓΟΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ 

Παρασκευή: 19:00