Κιβέρι

 ΑΡΓΟΣ – ΚΙΒΕΡΙ

Δευτέρα έως Σάββατο
07:30 – 09:00 – 10:001 – 11:00 – 12:001 – 13:00 – 14:30 – (17:00 – 20:30 Δευτέρα έως Παρασκευή)

Κυριακή και Αργία
10:002 – 11:002 – 12:002 – 14:002 – 17:002

 ΚΙΒΕΡΙ – ΑΡΓΟΣ

Δευτέρα έως Σάββατο
07:50 – 09:20 – 10:201 – 11:20 – 12:201 – 13:20 – 14:50 – (17:20 – 20:50 Δευτέρα έως Παρασκευή)

Κυριακή και Αργία
10:202 – 11:202 – 12:202 – 14:202 – 17:202

1: από 20 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου

2: από 6 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου

Αγοράστε το εισιτήριο της διαδρομής από τους πωλητές, έξω από το λεωφορείο, ή μέσα στο λεωφορείο από τον οδηγό – παρακαλούμε προσπαθήστε να έχετε το ακριβές αντίτιμο του εισιτηρίου!