Μιδέα, Μάνεση, Πουλακίδα, Παναρίτη, Αγία Τριάδα, Αργολικό, Νέα Τίρυνθα

 

 ΝΑΥΠΛΙΟ – ΜΙΔΕΑ

Δευτέρα έως Σάββατο
12:40

 ΑΡΓΟΣ – ΜΙΔΕΑ

Δευτέρα έως Σάββατο
12:00 δια μέσου Αρχαίας Τίρυνθας

 ΜΙΔΕΑ – ΑΡΓΟΣ, ΝΑΥΠΛΙΟ

Δευτέρα έως Παρασκευή
08:40

Σάββατο
08:40

Αγοράστε το εισιτήριο της διαδρομής από τους πωλητές, έξω από το λεωφορείο, ή μέσα στο λεωφορείο από τον οδηγό – παρακαλούμε προσπαθήστε να έχετε το ακριβές αντίτιμο του εισιτηρίου!