Μιδέα, Νέα Τίρυνθα, Αργολικό, Αγία Τριάδα, Πουλακίδα, Παναρίτη, Ανυφί, Μάνεση

 

 ΝΑΥΠΛΙΟ – ΜΙΔΕΑ

Δευτέρα έως Σάββατο
08:20 – 12:40

 ΑΡΓΟΣ – ΜΙΔΕΑ

Δευτέρα έως Σάββατο
08:00 δια μέσου Αρχαίας Τίρυνθας – 12:40

 ΜΙΔΕΑ – ΑΡΓΟΣ, ΝΑΥΠΛΙΟ

Δευτέρα έως Παρασκευή
08:45

Σάββατο
08:45

Αγοράστε το εισιτήριο της διαδρομής από τους πωλητές, έξω από το λεωφορείο, ή μέσα στο λεωφορείο από τον οδηγό – παρακαλούμε προσπαθήστε να έχετε το ακριβές αντίτιμο του εισιτηρίου!