Πάτρα – Ναύπλιο, Άργος

 

Τους μήνες λειτουργίας του Πανεπιστημίου της Πάτρας εκτελούνται δρομολόγια απευθείας για Πάτρα:

 ΝΑΥΠΛΙΟ – ΠΑΤΡΑ 

Κυριακή: 18:45

 ΑΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ

Κυριακή: 19:00

 ΠΑΤΡΑ – ΑΡΓΟΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ 

Παρασκευή: 16:30