Isthmos – Nafplio, Argos, Mikines, Epidavros, Kranidi, Kosta (Spetses), Galatas (Poros)

ISTHMOS – FICHTI* (MIKINES) – ARGOS – NAFPLIO

*Fichti village, is 3,5 klm away from the archaeological site of Mikines.

 

Monday

07:10(Ζ) – 08:55 – 10:25 – 11:25 – 12:25 – 13:25 – 14:55(Z) – 16:25 – 17:25 – 18:25 – 19:25 – 20:55 – 22:20(Ζ)

Tuesday to Thursday

07:10(Ζ) – 08:55 – 10:25 – 11:55 – 13:25 – 14:55(Z) – 16:25 – 17:25 – 18:25 – 19:25 – 20:55 – 22:20(Ζ)

Friday

07:10(Z) – 08:55 – 10:25 – 11:55 – 13:25 – 14:25 – 15:25(Z) – 16:25 – 17:25 – 18:25 – 19:25 – 20:25 – 21:25 – 22:20(Z)

Saturday

08:20(Z) – 09:25 – 10:25 – 11:25 – 12:25 – 13:25 – 14:55(Z) – 16:25 – 17:55 19:25 – 20:55 22:20(Z)

Sunday and Holiday

08:20(Z) – 09:55 – 11:25 – 12:55 – 14:25 – 15:55(Z) – 17:25 – 18:25 – 19:25 – 20:25 – 21:55 23:20(Z)

 

ISTHMOS – KRANIDI (EPIDAVROS, HERMIONI, PORTO CHELI, KOSTA-SPETSES)

Monday

10:25 (Ζ) – (11:25 – 12:25) via Nafplio* – 17:25

Tuesday to Thursday

10:25 (Ζ) – 11:55 via Nafplio* – 17:25

Friday

10:25 (Ζ) – 11:55 via Nafplio* – 17:25

Saturday

10:25(Z) – (11:25 – 12:25) via Nafplio* – 17:25

Sunday and Holiday

10:25(Z) – 17:25

 

*: the itinerary pass through Didima

 

 ISTHMOS – GALATAS (POROS – HIDRA, METHANA)

Monday to Saturday

17:25

Sunday and Holiday

17:25

 

(Z): Pets are allowed.

 

 NAFPLIO – ISTHMOS

Monday

05:00(Z) – 06:00 – 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:30 – 14:00(Z) – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 20:00(Z)

Tuesday to Thursday

05:00(Z) – 06:30 – 08:00 – 09:30 – 11:00 – 12:30 – 14:00(Z) – 15:30 – 17:00 – 18:30 – 20:00(Z)

Friday

05:00(Z) – 06:30 – 08:00 – 09:30 – 11:00 – 12:30 – 14:00(Z) – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:30 – 20:00(Z)

Saturday

06:30 – 08:00(Z) – 09:30 – 11:00 – 12:30 – 14:00(Z) – 15:30 – 17:00 – 18:30 – 20:30(Z)

Sunday and Holiday

06:30(Z) – 08:00 – 09:30 – 11:00 – 12:30 – 14:00(Z) – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30(Z)

 

 ARGOS – ISTHMOS

Monday

05:15(Z) – 06:15 – 07:15 – 08:15 – 09:15 – 10:15 – 11:1512:45 – 14:15(Ζ) – 15:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 20:15(Ζ)

Tuesday to Thursday

05:15(Z) – 06:45 – 08:15 – 09:45 – 11:1512:45 – 14:15(Z) – 15:45 – 17:15 – 18:45 – 20:15(Z)

Friday

05:15(Z) – 06:45 – 08:15 – 09:45 – 11:1512:45 – 14:15(Z) – 15:15 – 16:15 – 17:15 – 18:45 – 20:15(Z)

Saturday

06:45 – 08:15(Z) – 09:45 – 11:15 – 12:45 – 14:15(Z) – 15:45 – 17:15 – 18:45 – 20:45(Z)

Sunday and Holiday

06:45(Z) – 08:15 – 09:45 – 11:15 – 12:45 – 14:15(Z) – 15:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 19:45 – 20:45(Z)

 

 FICHTI (MIKINES) – ISTHMOS 

Monday

05:25(Z) – 06:30 – 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 13:00 – 14:30(Z) – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:25(Z)

Tuesday to Thursday

05:25(Z) – 07:00 – 08:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:30(Z) – 16:00 – 17:30 – 19:00 – 20:25(Z)

Friday

05:25(Z) – 07:00 – 08:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:30(Z) – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 19:00 – 20:25(Z)

Saturday

06:55 – 08:30(Z) – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:30(Z) – 16:00 – 17:30 – 19:00 – 20:55(Z)

Sunday and Holiday

06:55(Z) – 08:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:30(Z) – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 20:55(Z)

 

 KRANIDI – ISTHMOS

Monday to Friday

05:30(Z) – 11:00 – 14:45 via Nafplio – 17:30

Saturday

06:15(Z) via Nafplio – 11:00 – 17:30

Sunday and Holiday

11:00 – 17:30

 

 GALATAS – ISTHMOS

Monday to Friday

05:45 – 11:10 – 17:30

Saturday

11:10

Sunday and Holiday

17:30

 

(Z): Pets are allowed.

 

From Isthmos you can travel to: