Αθήνα, Ισθμός – Μυκήνες, Άργος, Ναύπλιο

ΝΑΥΠΛΙΟ ΙΣΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα

05:00 – 07:00 – 09:30(z) – 12:00 – 14:00(z) – 17:00 – 18:30 – 20:30

Τρίτη έως Παρασκευή

05:00 – 07:00 – 09:30(z) – 12:00 – 14:00(z) – 17:00 – 18:30 – 20:30

Σάββατο

07:00 – 09:30(z) – 12:00 – 14:00(z) – 16:30 – 18:30 – 20:30

Κυριακή

07:00 – 09:30(z) – 12:00 – 14:00(z) – 16:30 – 18:30 – 20:30

ΑΡΓΟΣ ΙΣΘΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ

Δευτέρα

05:15 – 07:15 – 09:45(z) – 12:15 – 14:15(z) – 17:15 – 18:45 – 20:45

Τρίτη έως Παρασκευή

05:15 – 07:15 – 09:45(z) – 12:15 – 14:15(z) – 17:15 – 18:45 – 20:45

Σάββατο

07:15 – 09:45(z) – 12:15 – 14:15(z) – 16:45 – 18:45 – 20:45

Κυριακή

07:15 – 09:45(z) – 12:15 – 14:15(z) – 16:45 – 18:45 – 20:45

                    ——————–

ΑΘΗΝΑ – ΦΙΧΤΙ (ΜΥΚΗΝΕΣ) – ΑΡΓΟΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ

Δευτέρα έως Παρασκευή

07:00 – 10:00(z) – 12:30 – 15:00 – 17:30(z) – 20:00 – 21:30

Σάββατο

09:00 – 10:30(z) – 12:30 – 15:00 – 17:30(z) – 19:30 – 21:30

Κυριακή

09:00 – 10:30(z) – 12:30 – 15:00 – 17:30(z) – 19:30 – 21:30

——————–

ΙΣΘΜΟΣ – ΦΙΧΤΙ (ΜΥΚΗΝΕΣ) – ΑΡΓΟΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ

Δευτέρα έως Παρασκευή

07:55 – 10:55(z) – 13:25 – 15:55 – 18:25(z) – 20:50 – 22:20

Σάββατο

09:55 – 11:25(z) – 13:25 – 15:55 – 18:25(z) – 20:20 – 22:20

Κυριακή

09:55 – 11:25(z) – 13:25 – 15:55 – 18:25(z) – 20:20 – 22:20

——————–