Βοήθεια έκδοσης ηλεκτρονικών εισιτηρίων

Προαπαιτούμενα

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ορθή διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου και επιβίβασης στο λεωφορείο είναι οι εξής:

Έκδοση Εισιτηρίου

 • Υποστήριξη cookies.
 • Ύπαρξη λογαριασμού e-mail.
 • Καταχώρηση ορθών στοιχείων (e-mail, ονοματεπώνυμο, αριθμός κάρτας).
 • Κατοχή μίας εκ των ακόλουθων καρτών: VISA, MasterCard, Maestro, Visa Electron.
 • Εγκατεστημένο Acrobat Reader.
 • Εκτυπωτής. Η εκτύπωση του εισιτηρίου είναι υποχρεωτική.

Επιβίβαση στο Λεωφορείο

 • Προσέλευση με το εισιτήριο εκτυπωμένο.
 • Προσέλευση στον σταθμό της ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε. 15 λεπτά πριν την αναχώρηση του λεωφορείου.
 • Ο επιβάτης υποχρεούται να φέρει μαζί του το εισιτήριο κατά την διάρκεια της διαδρομής και να το επιδεικνύει στον οδηγό ή τον ελεγκτή όποτε και εάν αυτό του ζητηθεί.
 • Απαιτείται η ταυτοποίηση του επιβάτη από επίσημο έγγραφο όπως για παράδειγμα Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο, κ.λπ.. Όταν το εισιτήριο υπόκειται σε εκπτωτικό καθεστώς, ο επιβάτης οφείλει να έχει μαζί του το αποδεικτικό της έκπτωσης (κάρτα πολύτεκνου, φοιτητική κάρτα κ.α.) και να το επιδεικνύει όποτε αυτό του ζητηθεί.
 • Στην περίπτωση που ο επιβάτης έχει εκπτωτικό εισιτήριο και δεν φέρει μαζί το αντίστοιχο αποδεικτικό τότε θα καταβάλει τα επιπλέον χρήματα για να καλύψει την τιμή του ολόκληρου εισιτηρίου.

Βήμα 1: Επιλογή Αφετηρίας

Στην αρχή της διαδικασίας, επιλέγουμε από το πεδίο “Από” την αφετηρία


Επιλέγοντας Αφετηρία

 

Σημ.: Εάν δεν έχει επιλεγεί αφετηρία, δεν πρόκειται να εμφανιστεί Προορισμός στο πεδίο “Προς”. Επίσης, εάν η λίστα δεν περιέχει δεδομένα, είναι πιθανόν να υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία με τον κεντρικό διακομιστή. Σε αυτήν την περίπτωση δοκιμάστε ξανά αργότερα.

 

Βήμα 2: Επιλογή Προορισμού, Ημερομηνίας και Θέσεων

Σε αυτό το βήμα, επιλέγουμε έναν από τους πιθανούς προορισμούς που εμφανίζονται στο πεδίο “Προς”. Κατόπιν, επιλέγουμε την ημερομηνία κατά την οποία επιθυμούμε να ταξιδέψουμε καθώς και τον αριθμό των εισιτηρίων που θέλουμε να εκδώσουμε. Μόλις ολοκληρώσουμε τις επιλογές μας επιλέγουμε “Συνέχεια”.


Επικοινωνία με το διακομιστή για τη λήψη δεδομένων

 

Βήμα 3: Επιλογή Δρομολογίου

Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δρομολόγια, βάσει των επιλογών μας από τα προηγούμενα βήματα, εμφανίζονται οι διαθέσιμες ώρες των δρομολογίων απ’ όπου επιλέγουμε την ώρα στην οποία θέλουμε να ταξιδέψουμε και κατόπιν πατάμε το κουμπί “Έκδοση”:


Λίστα με τα διαθέσιμα δρομολόγια

 

Βήμα 4: Εισαγωγή Στοιχείων

Σε αυτό το βήμα είναι απαραίτητο να εισάγουμε κάποια στοιχεία προκειμένου να εκδώσουμε τα εισιτήρια με βάσει τις προηγούμενες επιλογές μας.

 • email: Το email όπου θα σταλεί ο απαραίτητος σύνδεσμος προκειμένου να κατεβάσουμε και κατόπιν να εκτυπώσουμε το εισιτήριο. Το αρχείο του εισιτηρίου είναι σε μορφή pdf (Adobe Portable Document Format). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγκατεστημένος ο Acrobat Reader στον υπολογιστή σας, μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ: http://get.adobe.com/reader/.
 • Επιβεβαίωση: Συμπληρώνετε τα γράμματα που βλέπετε από την εικόνα προκειμένου να γίνει επιβεβαίωση ότι είστε πραγματικός χρήστης και όχι κάποιο πρόγραμμα ή μηχανή.

Έπειτα για κάθε ένα από τα εισιτήρια που θέλουμε να εκδώσουμε (όπως έχουν επιλεγεί στο 2ο βήμα – “Θέσεις”) συμπληρώνουμε τα εξής στοιχεία:

 • Τιμή: Επιλέγουμε την κατηγορία τιμής του εισιτηρίου. Η επιλογή της κατηγορίας γίνεται ως εξής: Εάν το συγκεκριμένο άτομο που θα ταξιδέψει με αυτό το εισιτήριο ανήκει σε κάποια από τις κατηγορίες έκπτωσης τότε την επιλέγει διαφορετικά επιλέγουμε την κατηγορία “Ολόκληρο”.
 • Ονοματεπώνυμο Επιβάτη: Το πλήρες Ονοματεπώνυμο του επιβάτη γι’ αυτό το εισιτήριο.
 • Αριθμός Ταυτότητας/Εκπτωτικής Κάρτας: Προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση του επιβάτη, είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί ο αριθμός της Εκπτωτικής Κάρτας (όπως για παράδειγμα Κάρτα Φοιτητή) σε περίπτωση που η κατηγορία τιμής του εισιτηρίου απαιτεί κάτι τέτοιο, αλλιώς καταχωρούμε τον αριθμό επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης (Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου, κ.λπ.).


Συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση εισιτηρίου

 

Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσουμε τη διαδικασία είναι να αποδεχθούμε τους όρους χρήσης μαρκάροντας την αντίστοιχη επιλογή. Επιπλέον, εάν επιθυμούμε συγκεκριμένες θέσεις στο λεωφορείο, μαρκάρουμε την επιλογή “Χειροκίνητη Επιλογή Θέσεων”. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το σχεδιάγραμμα του λεωφορείου ενδέχεται να μην είναι ακριβές.

 

Χειροκίνητη Επιλογή Θέσεων

Εφόσον έχουμε επιλέξει “Χειροκίνητη Επιλογή Θέσεων”, απεικονίζεται σχεδιάγραμμα λεωφορείου (το οποίο πιθανώς να μην είναι ακριβές) από όπου μπορούμε να επιλέξουμε συγκεκριμένες θέσεις. Φροντίζουμε ο αριθμός των επιλεγμένων θέσεων να αντιστοιχεί στις θέσεις που έχουμε δηλώσει από το βήμα 2. Κατόπιν επιλέγουμε “Έκδοση”.


Επιλέγοντας θέσεις από το σχεδιάγραμμα του λεωφορείου

 

Σημ.: Εάν για κάποιο λόγο, έχοντας ακολουθήσει τις οδηγίες. η διαδικασία δεν προχωρήσει, αυτό σημαίνει ότι κάποια από τις θέσεις που έχουμε επιλέξει, έχει δεσμευθεί. Σε αυτήν την περίπτωση επιλέγουμε διαφορετικές θέσεις και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία.

 

Βημα 5: Προετοιμασία/Εκτέλεση Πληρωμής

Εφόσον έχουν δεσμευθεί οι ζητούμενες θέσεις, μεταφερόμαστε στην σελίδα όπου κάνουμε μια προεπισκόπηση των επιλογών μας. Εφόσον είναι όλα σωστά, πατάμε “Πληρωμή” ώστε να μεταφερθούμε στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας και ακολουθώντας τις εκεί οδηγίες να πληρώσουμε το απαραίτητο ποσό.


Προεπισκόπηση στοιχείων εισιτηρίου και πραγματοποίηση πληρωμής

 

Σημ: Σε περίπτωση που η τράπεζα δεν εγκρίνει την συναλλαγή είτε υπάρξει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, αυτόματα μεταφερόμαστε ξανά στην “Προετοιμασία Πληρωμής” ώστε να εκτελέσουμε πάλι τη διαδικασία της πληρωμής. Εάν παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν γίνει και υποπτεύεστε ότι έχουν δεσμευθεί χρήματα από τον λογαριασμό σας, μην ανησυχείτε. Η τράπεζα αποδεσμέυει τα χρήματα με την παρέλευση 24 ωρών.

 

Βήμα 6: Προβολή/Εκτύπωση Εισιτηρίου

Εφόσον η πληρωμή εκτελεστεί επιτυχώς, μεταφερόμαστε σε σελίδα όπου από τον αντίστοιχο σύνδεσμο κατεβάζουμε το αρχείο του εισιτηρίου. Ταυτόχρονα έχει σταλεί e-mail με τον σύνδεσμο, στη διεύθυνση που έχουμε δηλώσει στο βήμα 4. Σε περίπτωση που δεν βρίσκουμε το e-mail ελέγχουμε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία μας.

Το αρχείο αυτό είναι απαραίτητο να εκτυπωθεί και να προσκομισθεί κατά την επιβίβαση στο λεωφορείο.


Δείγμα Εισιτηρίου