Δημόσια έγγραφα

Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29/06/2022 (Δείτε εδώ)

Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 17/12/2021 (Δείτε εδώ)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020) (Δείτε εδώ)

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 17.08.2021 (Δείτε εδώ)

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 02.06.2021 (Δείτε εδώ)

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 27.11.2020 (Δείτε εδώ)

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2019 με έκθεση Ορκωτού-μεσαία οντότητα χωρίς υπογραφές Αρ.Γεμη 030029913000 (Δείτε εδώ)

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 10.08.2020 (Δείτε εδώ)

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 02.04.2020  (Δείτε εδώ)

Χρηματ. Καταστάσεις 2018 με έκθεση Ορκωτού-μεσαία οντότητα χωρίς υπογραφές Αρ.Γεμη 030029913000 (Δείτε εδώ)

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων για το έτος 2019  (Δείτε εδώ)

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2017  (δείτε το αρχείο)

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 04-07-2018 (δείτε το αρχείο)

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2016 (δείτε το αρχείο)

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 04-09-2017 (δείτε το αρχείο)

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 16-6-2016 (δείτε το αρχείο)

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2015 (δείτε το αρχείο)

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 18-6-2015 (δείτε το αρχείο)

Ισολογισμός ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε. έτους 2014 (δείτε το αρχείο)

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 19-6-2014 (δείτε το αρχείο)

Ισολογισμός ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε. έτους 2013 (δείτε το αρχείο)

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 02-04-2014 (δείτε το αρχείο)

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 30-6-2013 (δείτε το αρχείο)

Ισολογισμός ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε. έτους 2012 (δείτε το αρχείο)