Δημόσια έγγραφα

ΧΡΗΜΑΤ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2022 ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΜΕΣΑΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΓΕΜΗ 030029913000 (Δείτε εδώ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 31.07.2023 ΑΡ.ΓΕΜΗ 030029913000 (Δείτε εδώ)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021 ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΑΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΓΕΜΗ 030029913000 ( Οι καταστάσεις )

Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29/06/2022 ( Η Πρόσκληση )

Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 17/12/2021 ( Η Πρόσκληση )

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020) ( Οι καταστάσεις )

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 17.08.2021 ( Η Πρόσκληση )

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 02.06.2021 ( Η Πρόσκληση )

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 27.11.2020 ( Η Πρόσκληση )

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2019 με έκθεση Ορκωτού-μεσαία οντότητα χωρίς υπογραφές Αρ.Γεμη 030029913000 ( Οι καταστάσεις )

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 10.08.2020 ( Η Πρόσκληση )

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 02.04.2020 ( Η Πρόσκληση )

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2018 με έκθεση Ορκωτού-μεσαία οντότητα χωρίς υπογραφές Αρ.Γεμη 030029913000 ( Οι καταστάσεις )

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων για το έτος 2019 ( Η Πρόσκληση )

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2017 ( Οι καταστάσεις )

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 04-07-2018 ( Η Πρόσκληση )

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2016 ( Οι καταστάσεις )

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 04-09-2017 ( Η Πρόσκληση )

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 16-6-2016 ( Η Πρόσκληση )

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2015 ( Οι καταστάσεις )

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 18-6-2015 ( Η Πρόσκληση )

Ισολογισμός ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε. έτους 2014 ( Ο ισολογισμός )

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 19-6-2014 ( Η Πρόσκληση )

Ισολογισμός ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε. έτους 2013 ( Ο ισολογισμός )

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 02-04-2014 ( Η Πρόσκληση )

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 30-6-2013 ( Η Πρόσκληση )

Ισολογισμός ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε. έτους 2012 ( Ο ισολογισμός)