Δρομολόγια για Καλαμάτα και Πάτρα από 22 Σεπτεμβρίου

Από την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 δρομολογούνται λεωφορεία προς Καλαμάτα και Πάτρα.

Δρομολόγια για Καλαμάτα:

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Παρασκευή: 16:00 ‐ Κυριακή: 19:00

ΑΡΓΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Παρασκευή: 16:15 ‐ Κυριακή: 19:15

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΡΓΟΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ

Παρασκευή: 19:00 ‐ Κυριακή: 16:00

Δρομολόγια για Πάτρα:ΝΑΥΠΛΙΟ – ΠΑΤΡΑ: Κυριακή: 18:45

ΑΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ: Κυριακή: 19:00