Δρομολόγια προς παραλία Καραθώνας καλοκαίρι 2019

Από το Σάββατο 15 Ιουνίου 2019 ξεκινούν τα δρομολόγια προς και από την παραλία “Καραθώνας” στο Ναύπλιο και θα διαρκέσουν έως τις 18 Αυγούστου.

το ωράριο από Ναύπλιο προς Καραθώνα είναι: 09:30 – 11:00 – 12:00 – 13:30 – 15:00 – 16:30 – 18:00

το ωράριο από Καραθώνα προς Ναύπλιο είναι: 09:45 – 11:15 – 12:15 – 13:45 – 15:15 – 16:45 – 18:15