Δρομολόγια την ημέρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Την ημέρα των Χριστουγέννων 25 Δεκεμβρίου και την ημέρα της Πρωτοχρονιάς 1 Ιανουαρίου θα εκτελεστούν από Ναύπλιο, Άργος προς Αθήνα και από Αθήνα προς Άργος, Ναύπλιο  τα εξής δρομολόγια (δεν θα εκτελεστούν τοπικά δρομολόγια):

Ναύπλιο – Ισθμός, Αθήνα: 09:00 (Ζ) – 12:00 – 14:00 – 16:30 – 20:30 (Ζ)

Άργος – Ισθμός, Αθήνα: 09:15 (Ζ) – 12:15 – 14:15 – 16:45 – 20:45 (Ζ)

Αθήνα – Άργος, Ναύπλιο: 09:30 (Ζ) – 12:30 – 15:30 – 17:30 (Ζ) – 19:30

Ισθμός – Άργος, Ναύπλιο: 10:20 (Ζ) – 13:20 – 16:20 – 18:20 (Ζ) – 20:20

(z) Εξυπηρετείται η μεταφορά κατοικίδιων

Την Κυριακή 26 Δεκεμβρίου και την Κυριακή 2 Ιανουαρίου το πρώτο δρομολόγιο από Αθήνα προς Άργος, Ναύπλιο θα αναχωρήσει στις 09:30.