Δρομολόγια την Παρασκευή 1η Μαΐου, το Σάββατο 2 Μαΐου και την Κυριακή 3 Μαΐου

Δεν εκτελούνται δρομολόγια την Παρασκευή 1η Μαΐου, το Σάββατο και την Κυριακή 2 και 3 Μαΐου στο νομό Αργολίδας.