Καραθώνα

 

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΚΑΡΑΘΩΝΑ

Έως 20 Αυγούστου

Δευτέρα έως Σάββατο

09:30 – 11:00 – 12:00 – 13:30 – 15:00 – 16:30 – 18:00

ΚΑΡΑΘΩΝΑ – ΝΑΥΠΛΙΟ

Δευτέρα έως Σάββατο

09:45 – 11:15 – 12:15 – 13:45 – 15:15 – 16:45 – 18:15