Καραθώνα

 

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΚΑΡΑΘΩΝΑ

Από την Δευτέρα 19 Ιουνίου έως 25 Αυγούστου

Δευτέρα έως Παρασκευή

09:30 – 11:00 – 12:30 – 14:30 – 16:00 – 18:00

ΚΑΡΑΘΩΝΑ – ΝΑΥΠΛΙΟ

Δευτέρα έως Παρασκευή

09:45 – 11:15 – 12:45 – 14:45 – 16:15 – 18:15