Κυριακή 10 Μαρτίου

Τα δρομολόγια Ναύπλιο, Άργος – Ισθμός, Αθήνα και αντίθετα την Κυριακή 10 Μαρτίου.

από Ναύπλιο προς Ισθμό, Αθήνα:

06:30 (z) – 08:00 – 09:30 – 11:00 – 12:30 – 14:30 (z) – 16:30 – 19:00 – 20:30 (z)

από Άργος προς Ισθμό, Αθήνα:

06:45 (z) – 08:15 – 09:45 – 11:15 – 12:45 – 14:45 (z) – 16:45 – 19:15 – 20:45 (z)

από Αθήνα προς Άργος, Ναύπλιο:

07:30 (z) – 09:00 – 10:30 – 12:00 – 13:30 (z) – 15:30 – 17:30 – 19:30 – 22:30 (z)