Μέτρα της ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19

Η ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ακολουθεί τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τους Εθνικούς κανονισμούς που έχουν επιβληθεί από τις αρμόδιες Αρχές για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19.
Συγκεκριμένα:
Για αυτούς που είναι μεγάλη ανάγκη να μετακινηθούν και έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα εγγραφα, τα πρακτορεία παραμένουν ανοιχτά και εκτελούνται δρομολόγια περιορισμένης συχνότητας.
• Γίνονται ψεκασμοί και συνεχώς καθαρισμοί με απολυμαντικά στα λεωφορεία (χειρολαβές, κ.λπ.) και στα πρακτορεία – κοινόχρηστους χώρους (πόμολα και λοιπές επιφάνειες, τουαλέτες) και στις επιφάνειες εργασίας.
• Σε όλους τους χώρους των πρακτορείων δίνουμε οδηγίες να τηρείται απόσταση δύο (2) μέτρων ατόμου από άλλο άτομο, με μέγιστο αριθμό ατόμων τα 3 στις αίθουσες.
• Υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες.
• Παρέχουμε γάντια και αντισηπτικά στους εργαζομένους μας και προσφέρουμε στους πελάτες μας όπου αυτό χρειαστεί.
Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας σε αυτά τα μέτρα και σας περιμένουμε για να μεταφερθείτε με τα λεωφορεία μας!