Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου και Κυριακή του Πάσχα 16 Απριλίου 2017 δρομολόγια

Την Μεγάλη Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017 θα εκτελεστούν από και προς Αθήνα τα εξής δρομολόγια:

Ναύπλιο – Ισθμός, Αθήνα: 05:00(z) – 06:30 – 08:00 – 09:30 – 11:00 – 12:30 – 14:00(z) – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:30 – 20:00(z)

Άργος – Ισθμός, Αθήνα: 05:15(z) – 06:45 – 08:15 – 09:45 – 11:15 – 12:45 – 14:15(z) – 15:15 – 16:15 – 17:15 – 18:45 – 20:15(z)

Αθήνα – Άργος, Ναύπλιο: 06:15(z) – 08:00 – 09:30 – 11:00 – 12:30 – 13:30 – 14:30(z) – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 20:00 – 21:30(z)

Την Κυριακή του Πάσχα, 16 Απριλίου 2017 θα εκτελεστούν μόνο τα εξής δρομολόγια:

Ναύπλιο – Ισθμός, Αθήνα: 07:30(z) – 09:00 – 11:00 – 16:30 – 18:30 – 20:30(z)

Άργος – Ισθμός, Αθήνα: 07:45(z) – 09:15 – 11:15 – 16:45 – 18:45 – 20:45(z)

Αθήνα – Άργος, Ναύπλιο: 08:30(z) – 10:00 – 11:30 – 17:00 – 19:00 – 20:30(z)