Μιδέα

ΜΙΔΕΑ – ΝΑΥΠΛΙΟ

Δευτέρα έως Παρασκευή

08:40

Σάββατο

—–

Κυριακή & Αργίες

—–

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΜΙΔΕΑ

Δευτέρα έως Παρασκευή

12:40

Σάββατο

—–

Κυριακή & Αργίες

—–