Μυκήνες

Από τις 29 Μαΐου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΜΥΚΗΝΕΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή

09:30

Σάββατο

—–

Κυριακή & Αργίες

—–

ΜΥΚΗΝΕΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ

Δευτέρα έως Παρασκευή

12:00

Σάββατο

—–

Κυριακή & Αργίες

—–