Νέα Κίος – Μύλοι – Κιβέρι

ΑΡΓΟΣ – ΝΕΑ ΚΙΟΣ – ΜΥΛΟΙ – ΚΙΒΕΡΙ

Δευτέρα έως Παρασκευή

08:30 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 17:00

Σάββατο

08:30 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 17:00