Ναύπλιο – Δρέπανο – Τολό
ΝΑΥΠΛΙΟ – ΔΡΕΠΑΝΟ – ΤΟΛΟ

Δευτέρα έως Παρασκευή

07:00 – 09:00 – 11:00 – 14:30 – 16:30 – 18:30

Σάββατο

07:00 – 09:00 – 11:00 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:30

ΔΡΕΠΑΝΟ – ΝΑΥΠΛΙΟ

Δευτέρα έως Παρασκευή

07:15 – 09:15 – 11:15 – 15:00 – 16:45 – 18:45

Σάββατο

07:15 – 09:15 – 11:15 – 15:00- 16:45 – 18:45 – 20:45

ΤΟΛΟ – ΝΑΥΠΛΙΟ

Δευτέρα έως Παρασκευή

07:20 – 09:20 – 11:20 – 14:45 – 16:50 – 18:50

Σάββατο

07:20 – 09:20 – 11:20 – 14:45 – 16:50 – 18:50 – 20:50