Ο στόλος μας

Η Εταιρεία μας αριθμεί 110 λεωφορεία εκ των οποίων τα περισσότερα είναι λεωφορεία μεγάλου τουρισμού και τα υπόλοιπα λεωφορεία πόλης και μικρά λεωφορεία.