Πάτρα

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΠΑΤΡΑ

Κυριακή
18:45

ΑΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ 

Κυριακή
19:00

ΠΑΤΡΑ – ΑΡΓΟΣ, ΝΑΥΠΛΙΟ 

Παρασκευή
16:30