Πάτρα

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΠΑΤΡΑ

Κυριακή
18:45

Μόνο αυτή την Παρασκευή 4 ΜΑΡΤΊΟΥ στις 19:00

ΑΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ 

Κυριακή
19:00

Μόνο αυτή την Παρασκευή 4 ΜΑΡΤΊΟΥ στις 19:15

ΠΑΤΡΑ – ΑΡΓΟΣ, ΝΑΥΠΛΙΟ 

Παρασκευή
16:30