Τετάρτη 6/11/2013

Την Τετάρτη 6/11/2013 τροποποιούνται τα δρομολόγια, ως εξής:

ΑΘΗΝΑ – ΑΡΓΟΣ, ΝΑΥΠΛΙΟ

06:15 – 08:00 – 09:30 – 11:00 – 12:30 – 14:00 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 20:00 – 21:30

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΑΘΗΝΑ

05:10 – 06:00 – 08:00 – 09:30 – 11:00 – 12:30 – 14:00 – 15:00 – 16:30 – 18:30 – 20:00

ΑΡΓΟΣ – ΑΘΗΝΑ

05:20 – 06:20 – 08:20 – 09:50 – 11:20 – 12:50 – 14:20 – 15:20 – 16:50 – 18:50 – 20:20