Χώροι αποθήκευσης αποσκευών

Στο σταθμό του Ναυπλίου υπάρχει χώρος αποθήκευσης αποσκευών.