25η Μαρτίου 1821

“Μόνον εις τον καιρόν του προσκυνήματος εφοβήθηκα δια την πατρίδα μου”  Φωτιά και Τσεκούρι στους προσκυνημένους. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης