Nafplio – Archaea (Ancient) Tirintha – Argos


 


Route

Map

NAFPLIO – ARCHAEA (ANCIENT) TIRINTHA – ARGOS

 

Monday to Friday

05:00* – 06:30* – 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 22:00

Saturday

06:30* – 07:30 – 08:30 – 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 14:00* – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 24:00

Sunday & Holidays

06:30* – 08:00* – 09:30* – 11:30 – 12:00* – 14:00* – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 22:00

*to the Argos bus station

ARGOS – ARCHAEA (ANCIENT) TIRINTHA – NAFPLIO

 

Monday to Friday

07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00 – 23:05*

Saturday

07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00 – 23:05*

Sunday & Holidays

09:00 – 11:00 – 12:35* – 13:00 – 14:05* – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00 – 23:05*

*from Argos bus station