Tripoli – Nafplio, Argos

 

 NAFPLIΟ – STERNA – TRIPOLI

Monday Wednesday Friday
16:30

 ARGOS – STERNA – TRIPOLI

Monday Wednesday Friday
16:45

 

 TRIPOLI – STERNA – ARGOS – NAFPLIO

Monday Wendnsday Friday
14:00

KTEL ARKADIAS S. A., Nafpliou 50, 22100 Tripoli Tel: (+30) 2710 230140, (+30) 2710 222560

From Tripoli to Sparti (Mistras – Monemvasia – Neapoli) information on itineraries: (+30) 2710 242086, (+30) 27310 26441 by KTEL LAKONIAS S. A.

From Tripoli to Kalamata (Methoni – Koroni – Pilos) information on itineraries: (+30) 2710 242086, (+30) 27210 28581 by KTEL MESSINIAS S. A.