Καλαμάτα

 

 

 

ΝΑΥΠΛΙΟ, ΑΡΓΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Τα δρομολόγια εκτελούνται τους μήνες που λειτουργούν τα μαθήματα στις σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ στην Καλαμάτα.

Τα δρομολόγια για την φοιτητική χρονιά 2022 – 2023 ξεκινούν την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022.

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Παρασκευή

20:00

Κυριακή

17:00

ΑΡΓΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Παρασκευή

20:15

Κυριακή

17:15

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΡΓΟΣ, ΝΑΥΠΛΙΟ 

Παρασκευή

17:00

Κυριακή

20:00