Καλαμάτα

 

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Παρασκευή

20:00

Κυριακή
17:00

ΑΡΓΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Παρασκευή

20:15

Κυριακή
17:15

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΡΓΟΣ, ΝΑΥΠΛΙΟ 

Παρασκευή
17:00

Κυριακή

20:00