Τρίπολη

 

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΑΡΓΟΣ, ΝΑΥΠΛΙΟ

Δευτέρα έως Παρασκευή
08:30 – 14:00

Κυριακή
17:00

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΤΡΙΠΟΛΗ

Δευτέρα έως Παρασκευή
09:30 – 16:30

Κυριακή
18:30

ΑΡΓΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ

Δευτέρα έως Παρασκευή
09:45 – 16:45

Κυριακή
18:45