Tripoli

 

Tripoli – Argos,  Nafplio

Monday to Friday

08:00 – 14:00

Nafplio – Tripoli

Monday to Friday

09:45 – 16:30

Argos – Tripoli

Monday to Friday

10:00 – 16:45