Tripoli

 

TRIPOLI – ARGOS,  NAFPLIO

Monday to Friday

08:30 – 14:00

Sunday

17:00

NAFPLIO – TRIPOLI

Monday to Friday

09:30 – 16:30

Sunday

18:30

ARGOS – TRIPOLI

Monday to Friday

09:45 – 16:45

Sunday

18:45