ktelargolida.gr - Preloader

Όροι μεταφοράς

 

Όροι χρήσης εισιτηρίου

 

  1. Δικαίωμα μεταφοράς έχουν μόνο οι επιβάτες που προσκομίζουν έγκυρο εισιτήριο.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΤΗΝ ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

  1. Το εισιτήριο αποτελεί αντικείμενο αξίας και ως εκ τούτου ο επιβάτης είναι υπεύθυνος για την ασφαλή και προσεκτική του φύλαξη. Εισιτήριο αλλοιωμένο ή τροποποιημένο με οποιονδήποτε τρόπο και εφόσον η τροποποίηση δεν συντελέστηκε από υπαλλήλους της Εταιρείας μας, δεν είναι έγκυρο. Εισιτήριο που καταστράφηκε, μερικά ή ολικά ή εισιτήριο που δεν περιέχει τις απαραίτητες ανανεώσεις, δεν είναι έγκυρο. Στην περίπτωση που ένα εισιτήριο χαθεί, δεν είναι δυνατή η επανέκδοσή του.
  2. Το εισιτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αναγραφόμενη σε αυτό διαδρομή, που περιλαμβάνει τον τόπο με την ώρα αναχωρήσεως και τον τόπο προορισμού. Το αντίτιμο που καταβλήθηκε αντιστοιχεί στην ρητά αναφερόμενη στο εισιτήριο μεταφορά.
  3. Ο επιβάτης υποχρεούται να φέρει μαζί του το εισιτήριο κατά την διάρκεια της διαδρομής και να το επιδεικνύει στον οδηγό ή στον ελεγκτή όποτε και εάν αυτό του ζητηθεί.
  4. Όταν το εισιτήριο έχει αγοραστεί με έκπτωση, ο επιβάτης οφείλει να έχει μαζί του το αποδεικτικό της έκπτωσης, την φοιτητική κάρτα (ισχύει για τους φοιτητές των Ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων και σχολών), την κάρτα πολυτέκνων, κ.λπ. και να το επιδεικνύει όποτε αυτό του ζητηθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει το κατάλληλο αποδεικτικό της έκπτωσης μαζί του, θα πρέπει να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό της διαφοράς που προκύπτει από την αξία του ολόκληρου με του αγορασμένου εισιτηρίου.
  5. Όταν αγοράζετε εισιτήριο με επιστροφή και ανοιχτή ημερομηνία, είστε υποχρεωμένοι για την επιστροφή, πριν την αναχώρηση, να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.ktelargolida.gr και να ορίζετε την ημερομηνία και ώρα δρομολογίου επιστροφής ή να προσέρχεστε στο εκδοτήριο εισιτηρίων και να επικυρώνετε το εισιτήριο.

Για να ταξιδέψετε το εισιτήριο πρέπει να αναγράφει ημερομηνία και ώρα δρομολογίου.

Το εισιτήριο μετ’ επιστροφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από το άτομο του οποίου το όνομα αναγράφεται επάνω στο εισιτήριο.

Ο επιβάτης πρέπει να βρίσκεται στην αφετηρία δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την ώρα αναχώρησης του λεωφορείου. Μετά την αναχώρηση του λεωφορείου, το εισιτήριο είναι άκυρο.

Περίπτωση Ακύρωσης ή Αλλαγής Εισιτηρίου

Επιστρέφεται το 70% της τιμής του εισιτηρίου στον επιβάτη σε περίπτωση που ακυρώσει το εισιτήριό του σε δρομολόγιο υπεραστικής γραμμής 8 ώρες τουλάχιστον προ της αναχωρήσεως, ή το 50% σε περίπτωση που ακυρώσει την κράτηση της θέσεως εντός 8 ωρών προ της ώρας αναχωρήσεως.

Το εισιτήριο μετ΄ επιστροφής δεν ακυρώνεται όταν έχει χρησιμοποιηθεί για την αναχώρηση.

Το εισιτήριο μπορεί να τροποποιηθεί όσον αφορά την ώρα και την ημερομηνία του δρομολογίου ή να μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα, επιβαλλομένης στην περίπτωση μεταβιβάσεως κανονικού εισιτηρίου σε πρόσωπο το οποίο δικαιούται εισιτήριο μειωμένης τιμής της επιστροφής των αντιστοίχων χρημάτων ή και αντίστροφα. Στην περίπτωση που το εισιτήριο επιστροφής έχει χρησιμοποιηθεί κατά την αναχώρηση, δεν μεταβιβάζεται.

Προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση τροποποίησης εισιτηρίου (ακύρωσης του εισιτηρίου, αλλαγής επιβάτη, μεταβολής της ώρας ή της ημερομηνίας του δρομολογίου) να πραγματοποιείται ή από την πλατφόρμα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου ή από αρμόδιο υπάλληλο της ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε..

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ

Ανήλικοι επιβάτες

Απαγορεύεται η μεταφορά παιδιών ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών χωρίς πρόσωπο που να τα συνοδεύει. Το πρόσωπο που συνοδεύει τα παιδιά επιμελείται της ασφαλούς μεταφοράς αυτών και καταλαμβάνει, μαζί με το παιδί, μία θέση επιβάτη η οποία βρίσκεται όπισθεν άλλου καθίσματος.

Μεταφορά ζώων

Η μεταφορά ζώων επιτρέπεται σε συγκεκριμένα δρομολόγια και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μεταφορά Αποσκευών

Κάθε επιβάτης μπορεί να ταξιδεύει μεταφέροντας ΔΩΡΕΑΝ μέχρι δύο (2) αποσκευές αλλά με δική του ευθύνη.

Οι υπάλληλοι της Εταιρείας μας, ο εκδότης, ο φορτοεκφορτωτής, ο οδηγός, ο ελεγκτής, είναι αδύνατο να γνωρίζουν τους κατόχους των αποσκευών. Δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση παραλαβής των αποσκευών από λάθος άτομο ή στην περίπτωση απώλειάς.

Για τις απώλειες αντικειμένων (προσωπικών ειδών, αποσκευών κ.α.) κατά την επιβίβαση, μέσα στο λεωφορείο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας και κατά την αποβίβαση είναι αρμόδιες οι κατά τόπους Αστυνομικές αρχές. Σε τέτοια περίπτωση, σε συνεργασία με τους υπαλλήλους μας, πρέπει αμέσως να ενημερώσετε την Αστυνομία.

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας λόγω απώλειας αποσκευής, παρακαλούμε να αναγράφετε τα στοιχεία σας ή να υπάρχουν διακριτικά επάνω στην αποσκευή σας που να κάνουν εύκολη και σίγουρη την αναγνώρισή της. Από τα πρακτορεία μας μπορείτε να προμηθευτείτε τα ειδικά καρτελάκια, να αναγράψετε σε αυτά τα στοιχεία σας και να περάσετε τα καρτελάκια στις χειρολαβές των αποσκευών σας.

Όταν οι αποσκευές σας περιέχουν εύθραυστα αντικείμενα, ή είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, να ενημερώνετε τους αρμόδιους υπαλλήλους για την τοποθέτηση των αποσκευών αυτών σε ειδικό χώρο στα λεωφορεία.

Απαγορεύεται η μεταφορά εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών.

Περίπτωση Αποζημίωσης

Η ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σωστή εκτέλεση των δρομολογίων. Τα δρομολόγια που παρουσιάζονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση και δεν μπορούν να αποτελέσουν εγγύηση δεδομένου ότι καιρικές συνθήκες, απεργίες και πολλοί άλλοι παράγοντες δύναται να επηρεάσουν την εκμετάλλευση. Η ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επελθούσες ή άλλες προκύπτουσες από την ανωτέρω πληροφόρηση ακόμη και σε περίπτωση κατά την οποία έχει ειδοποιηθεί εγκαίρως η Εταιρεία για τέτοια πιθανότητα. Σε τέτοια περίπτωση, ο επιβάτης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το εισιτήριο του ακυρωθέντος δρομολογίου στα αμέσως επόμενα διαθέσιμα δρομολόγια που θα του υποδείξουν οι υπάλληλοι της Εταιρείας.

Η ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε. υποχρεούται στην αποζημίωση των καταναλωτών για τις εξής περιπτώσεις:

  1. Για απώλεια αποσκευών, υπαιτιότητας του συγκοινωνιακού φορέα, ποσό ελάχιστης αποζημίωσης 30€.
  2. Για απώλεια ασυνόδευτων μικροδεμάτων ποσό ελάχιστης αποζημίωσης 15 €.
  3. Για μη παραλαβή επιβάτη υπαιτιότητας του συγκοινωνιακού φορέα από αφετηρία ή προκαθορισμένη στάση καταβάλλεται στον επιβάτη ποσό ίσο με το τριπλάσιο ποσό της αξίας του εισιτηρίου.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Οι συναλλαγές με Χρεωστικές ή Πιστωτικές Κάρτες πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο μεταξύ του Αγοραστή και ιδιοκτήτη της κάρτας με την Alpha Bank, η οποία διεκπεραιώνει την συναλλαγή για λογαριασμό της ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε. βάσει σύμβασης που τηρούν οι δύο Εταιρείες.

Στην όλη διαδικασία συναλλαγής, η ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε. δεν έχει καμία συμμετοχή και ούτε φτάνουν ποτέ σε αυτή οποιαδήποτε στοιχεία που αφορούν χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες. Η ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε. απλά συναινεί προς την τράπεζα ως προς την αξία της συναλλαγής και μόνο.

Σε τυχόν περιπτώσεις που ο αγοραστής που πραγματοποιεί την συναλλαγή δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ιδιοκτήτη της Χρεωστικής ή Πιστωτικής Κάρτας, η ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη και ούτε υποχρεούται επιστροφή χρημάτων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο