Asklipiio (Epidavros Theater)

NAFPLIO – EPIDAVROS (THEATRO)

Monday to Friday

10:30

 

EPIDAVROS (THEATRO)- NAFPLIO 

Monday to Friday

12:30

 

NAFPLIO – LIGOURIO

Monday to Friday

10:30 – 14:30

Saturday

—–

Sunday & Holidays

—–

LIGOURIO NAFPLIO

Monday to Friday

06:30 – 08:00 – 12:30

Saturday

—–

Sunday & Holidays

—–

 

EPIDAVROS – EPIDAVROS (THEATRO)

Monday to Friday

08:30 – 10:30 – 12:00

 

EPIDAVROS (THEATRO) – EPIDAVROS 

Monday to Friday

10:10 – 12:30 – 13:45