Nea Kios – Mili – Kiveri


Argos – Nea Kios – Mili – Kiveri

Monday to Friday

08:30 – 10:00 – 12:00 – 14:30 – 17:00

Saturday

08:30 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 17:00