Nafplio, Argos – Isthmos, Athina itineraries on Saturday 15nth of August 2015

Nafplio – Isthmos, Athina: 06:30 – 08:00 – 09:30 – 11:00 – 12:30 – 14:00 – 15:30 – 17:00 – 18:00                                                     19:00 – 20:30

Argos – Isthmos, Athina: 06:45 – 08:15 – 09:45 – 11:15 – 12:45 – 14:15 – 15:45 – 17:10 – 18:15                                                      19:15 – 20:45