ISO 9001:2008
ISO 9001:2008

Isthmos - Nafplio, Argos, Mikines, Epidavros, Kranidi, Kosta (Spetses), Galatas (Poros)

  

ISTHMOS - FICHTI (MIKINES) - ARGOS - NAFPLIO

Monday

07:10 (Ζ) – 08:55 – 10:25 – 11:25 – 12:25 – 13:25 – 14:55 (Ζ) – 16:25 – 17:25 – 18:25 – 19:25 – 20:55 – 22:20 (Ζ)

Tuesday to Thursday

07:10 (Ζ) – 08:55 – 10:25 – 11:25 – 12:25 – 13:25 – 14:55 (Ζ) – 16:25 – 17:25 – 18:25 – 19:25 – 20:55 – 22:20 (Ζ)

Friday

07:10 (Z) – 08:55 – 10:25 – 11:55 – 13:25 – 14:25 – 15:25 (Z) – 16:25 – 17:25 – 18:25 – 19:25 – 20:25 – 21:25 – 22:20 (Z)

Saturday

08:20 (Z) – 09:25 – 10:25 – 11:25 – 12:25 – 13:25 – 14:55 (Z) – 16:25 – 17:55 19:25 – 20:55 22:20 (Z)

Sunday and Holiday

08:20 (Z) – 09:55 – 11:25 – 12:55 – 14:25 – 15:55 (Z) – 17:25 – 18:25 – 19:25 – 20:25 – 21:55 23:20 (Z)

ISTHMOS - KRANIDI (EPIDAVROS, HERMIONI, PORTO CHELI, KOSTA-SPETSES)

Monday to Friday

10:25 (Z) – 11:55 via Nafplio* – 17:25

Saturday

10:25 (Z) – (11:25 – 12:25) via Nafplio* – 17:25

Sunday and Holiday

10:25 (Z) – 17:25

ISTHMOS - GALATAS (POROS - HIDRA, METHANA)

Monday to Saturday

17:25

Sunday and Holiday

17:25

(Z): Pets are allowed.

NAFPLIO - FICHTI (MIKINES) - ISTHMOS

Monday

05:00 (Z) – 06:00 – 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:30 – 14:00 (Z) – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 20:00 (Z)

Tuesday to Thursday

05:00 (Z) – 06:30 – 08:00 – 09:30 – 11:00 – 12:30 – 14:00 (Z) – 15:30 – 17:00 – 18:30 – 20:00 (Z)

Friday

05:00 (Z) – 06:30 – 08:00 – 09:30 – 11:00 – 12:30 – 14:00 (Z) – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:30 – 20:00 (Z)

Saturday

06:30 (Z) – 08:00 – 09:30 – 11:00 – 12:30 – 14:00 (Z) – 15:30 – 17:00 – 18:30 – 20:00 (Z)

Sunday and Holiday

06:30 (Z) – 08:00 – 09:30 – 11:00 – 12:30 – 14:00 (Z) – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 (Z)

ARGOS - FICHTI (MIKINES) - ISTHMOS

Monday

05:15 (Z) – 06:15 – 07:15 – 08:15 – 09:15 – 10:15 – 11:15 12:45 – 14:15 (Ζ) – 15:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 20:15 (Ζ)

Tuesday to Thursday

05:15 (Z) – 06:45 – 08:15 – 09:45 – 11:15 12:45 – 14:15 (Z) – 15:45 – 17:15 – 18:45 – 20:15 (Z)

Friday

05:15 (Z) – 06:45 – 08:15 – 09:45 – 11:15 12:45 – 14:15 (Z) – 15:15 – 16:15 – 17:15 – 18:45 – 20:15 (Z)

Saturday

06:45 (Z) – 08:15 – 09:45 – 11:15 – 12:45 – 14:15 (Z) – 15:45 – 17:15 – 18:45 – 20:15 (Z)

Sunday and Holiday

06:45 (Z) – 08:15 – 09:45 – 11:15 – 12:45 – 14:15 (Z) – 15:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 19:45 – 20:45 (Z)

                                                                                    

KRANIDI - ISTHMOS

Monday to Friday

05:30 (Z) – 11:00 – 14:45 via Nafplio – 17:30

Saturday

06:15 (Z) via Nafplio – 11:00 – 17:30 

Sunday and Holiday

11:00 – 17:30

GALATAS - ISTHMOS

Monday to Friday

05:45 – 11:10 – 17:30

Saturday

11:10

Sunday and Holiday

17:30

From Isthmos you can travel to:

Design & Development: IME Informatics